Home   Contact Us
Confederatieleden West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg Wallonië Buitenland

Over Zythos

Zythos is een confederatie van bierproefverenigingen. Hier vindt u alvast meer informatie over de structuur en de werking van Zythos VZW.

Wat is Zythos ?
Doelstellingen
Statuten
Contact
Lid worden
EBCU

 

 

 

 

ZYTHOS WERD LID VAN DE EUROPESE BIERCONSUMENTENUNIE (EBCU)

EBCU

De Europese Bierconsumentenunie EBCU werd in 1990 opgericht door drie bestaande landelijke bierconsumentenverenigingen: CAMRA (Campaign for Real Ale) in Groot-Brittannië, PINT (Promotie INformatie Traditioneel bier) in Nederland en OBP (De Objectieve BierProevers) in ons land. Bedoeling was, de belangen van de bierconsument te verdedigen in Europa, dat steeds belangrijker werd zowel op commercieel als op politiek vlak.

Met het verdwijnen van OBP eind 2002 kwam er ook een einde aan de Belgische vertegenwoordiging in de EBCU. De raad van bestuur van Zythos vzw was het er al snel over eens, dat een Europese bierconsumentenvereniging zonder vertegenwoordiging van de bierverbruikers van HET land van het bier eigenlijk niet kon. Er waren echter nogal wat vragen. Wat doet EBCU eigenlijk? Blijft het bij het voor ons te vage ‘lobbyen’, of worden er concrete acties ondernomen, en wat zijn daarvan dan de resultaten? Wat zijn de financiële implicaties van lidmaatschap (de bijeenkomsten zijn immers niet altijd bij de deur)? Hoe is EBCU gestructureerd? Hoe worden de beslissingen over wat er moet gebeuren genomen? Wie bepaalt de strategie? Wie mag lid worden?…

In eerste instantie besliste de raad van bestuur van Zythos niet te snel van stapel te lopen. Er werden prioriteiten gesteld: eerst moest de eigen vereniging stevig genoeg op poten staan. Van primordiaal belang was ook de organisatie en het lukken van het eerste Zythos BierFestival (ZBF2004) in Sint-Niklaas. Daar ging, terecht, alle energie naartoe. Want, of we dat nu willen of niet, het floreren van Zythos als confederatie van Belgische verenigingen van bierproevers, en de (internationale) uitstraling van het ZBF, bepalen mee hoe in de andere Europese landen naar ons gekeken wordt. Dus ook of en hoe er naar ons geluisterd wordt als we onze inbreng willen doen in de EBCU.

De EBCU zelf wilde Zythos er graag bij, maar had alle begrip voor onze zienswijze. Men wilde ons dan ook niet tot haast en spoed (zelden goed, weet je wel) dwingen. Er werd via internet en e-mail (toch een mooi ding, hoor) contact gehouden. Een eerste maal werden we officieel uitgenodigd op de Strategy Conference van de EBCU op 20 en 21 november 2003 in Brussel. Voor Zythos werd deze conferentie bijgewoond door secretaris Tommy Van Ouytsel en ondergetekende. Er werd een round-up gemaakt van wat de EBCU in de afgelopen jaren wél, en wat niét had bereikt. Er werd – in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese verkiezingen eerder dit jaar – een strategie uitgedokterd hoe de EBCU in de komende vijf jaren zou moeten evolueren. Na verslag van deze conferentie aan de raad van bestuur en de confederatievergadering werd besloten dat Zythos zou toetreden tot de EBCU.

Er werd een aanvaardbare oplossing gezocht en gevonden voor het financiële aspect van het EBCU-lidmaatschap. Naast het lidmaatschap zelf (dat 100 euro per jaar bedraagt) behelst dit voornamelijk de onkosten voor verplaatsing naar en verblijf tijdens de EBCU-conferenties. Overeengekomen werd dat enkel de helft van de verplaatsing met de goedkoopste verbinding voor één persoon naar en van plaats van de EBCU-bijeenkomst door Zythos zou vergoed worden. De rest van de verplaatsingskosten en de uitgaven ter plaatse worden door de Zythos-afgevaardigde voor eigen rekening genomen. Op die manier weegt het EBCU-lidmaatschap niet te zwaar op het budget van Zythos.

Tijdens de 29ste meeting van de EBCU te Nantes (Frankrijk) op 20 maart 2004, werd de officiële kandidatuur van Zythos om toe te treden tot de EBCU behandeld en positief beantwoord. Dit ‘ja’ werd door de raad van bestuur en de confederatievergadering van Zythos op 3 april 2004 in Dendermonde bekrachtigd, zodat Zythos vzw sinds toen officieel lid is van de Europese BierConsumentenUnie. Bierland België is dus opnieuw vertegenwoordigd in deze organisatie.

Op dit ogenblik maken volgende organisaties deel uit van de EBCU:

- België: Zythos vzw (www.zythos.be)
- Denemarken: Danske Ølentusiaster (www.ale.dk)
- Finland: Olutliitto (www.olutliitto.fi)
- Frankrijk: ATPUB (www.atpub.org)
- Groot-Brittannië: CAMRA (www.camra.org.uk)
- Italië: Union Birrai (www.unionbirrai.com)
- Nederland: PINT (www.pint.nl)
- Noorwegen: NØROL (www.interpost.no/nor-ale)
- Oostenrijk: BierIG (www.bierig.org)
- Polen: Bractwo Piwne (www.bractwopiwne.pl)
- Zweden: Svenska Ølfrämjandet (www.svenskaolframjandet.se)
- Zwitserland: Association des Buveurs d’Orge (www.abo-ch.org)

www.ebcu.org/

Contactpersonen voor alle EBCU-aangelegenheden binnen Zythos zijn Tommy Van Ouytsel en Fons Minne.

<<< terug naar Zythos


Meer Bierplezier

 

ZBF - Kom eens kijken op het grootste bierfestival van België!
Zythos Bier Festival

Bezoek ons virtueel 
          biercafé, een plaats waar je gezellig kan keuvelen over bier 
          en andere onderwerpen.
Zythos Forum

 


Zythos steunt :

Bierebel.com

 

Home Contact

© Zythos VZW All Rights Reserved

Home Over Zythos De Zytholoog Agenda Acties Dossiers Het biercafe