Home   Contact Us
Confederatieleden West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg Wallonië Buitenland

Over Zythos

Zythos is een confederatie van bierproefverenigingen. Hier vindt u alvast meer informatie over de structuur en de werking van Zythos VZW.

Wat is Zythos ?
Doelstellingen
Statuten
Contact
Lid worden
EBCU

 

 

 

 

ZYTHOS, EEN CONFEDERATIE
VAN OBJECTIEVE BIERPROEVERS

Onze nationale vereniging van bierproevers is opgericht als nationaal "verbond" of "confederatie" van lokale of regionale verenigingen van bierproevers. Tot eind 2002 vormde de "Objectieve Bierproevers", of kortweg OBP de schakel tussen deze verenigingen. Als lokale vereniging onderschreven zij alle de standpunten van OBP, en organiseerden reeds een groot aantal aktiviteiten om het Belgisch bier te promoten.

Na het verdwijnen van OBP was er bij de lokale verenigen een zodanig enthoussiame dat het nog geen 2 maand duurde eer de nieuwe vereniging Zythos werd opgericht, met nagenoeg dezelfde doelstellingen als de OBP, en met een nieuwe enthousiaste bestuursploeg.

Zythos?

Het lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde naam, een naam die zeker (nog) niet gewoon in de mond ligt. Waarom koos de nieuwe nationale biervereniging dan voor deze naam ?

Het embryo van de naam Zythos zag het licht in 1999. Op 21 januari van dat jaar ondertekenen de Belgische Brouwers en de Belgische afdeling van de Association of European Hotel and Tourism Schools (AEHT) een convenant dat leidde tot de oprichting van het Hoger Instituut voor Bier en Gastronomie. Toen in april 1999 ook de onderwijsinspectie gunstig advies gaf aan het project, kon niets nog de start van de studiemodule ‘Bierologie’ in de weg staan.

Aanvankelijk leek deze naam, die eigenlijk bierkennis of bierkunde betekent, ook voor mij een vrij goed gekozen naam : hij doet immers wat denken aan oenologie, de Franse tegenhanger die wijnkennis of wijnkunde betekent.

Nader beschouwd is deze term echter een samenraapsel van bier (= Nederlands) en logos (= Grieks), in tegenstelling tot oenologie, waarvan de beide woorddelen uit dezelfde taal, het Grieks, afkomstig zijn; oinos betekent wijn.

Beter zou dus zijn een naam te zoeken, waarbij de beide woorddelen uit het Grieks afkomstig zijn. Zo bestaat in het Grieks ZYME = leer van de gisting (denk aan enzyme) en ZYTHOS = afkooksel van gerst, bier dus. In het Frans betekent Zython trouwens Egyptisch bier.

In het Nederlands bestaan voorlopig geen afleidingen of samenstellingen van zythos. Toch zou zythologie een correcte naam kunnen zijn voor bierkennis of bierkunde. Een bierkenner is volgens deze redenering dan een zytholoog.

Toen we als nieuwe overkoepelende bierproeversvereniging op zoek ging naar een naam, werd op een bepaald ogenblik de naam Zythos gesuggereerd en al snel begonnen de discussies zich hierop te concentreren. En toen bij de stichtingsvergadering op 22 februari de knoop moest doorgehakt worden, werd unaniem voor Zythos gekozen. Het driemaandelijks tijdschrift van Zythos, de opvolger van Den Bierproever, krijgt de toepasselijke naam 'De Zytholoog'.

Logo Zythos, door Raf Hellemans (c)De voordelen van deze naam zijn legio: Zythos klinkt voldoende internationaal en heeft geen vertaling nodig. Zytholoog of zythologie kan ook in het Frans en in het Engels gebruikt worden en zal, door zijn verwantschap met oenologie, gemakkelijk ingang vinden.
Het behoort trouwens tot de doelstellingen van de nieuwe vereniging zoveel mogelijk bierliefhebbers aan te zetten zytholoog te worden, wat nog iets anders is dan pinten te drinken aan de toog.

Als logo werd gekozen voor een ontwerp van tekenaar/schilder Raf Hellemans: een glas bier, waarvan de overschuimende kraag – hoe toevallig – de contouren aanneemt van de Belgische landkaart. Het logo mag enkel met toestemmming van de raad van beheer worden gebruikt.

Tot slot : noch zytholoog, noch zythologie staan in de Van Dale. Het is dan ook maar normaal dat de strijd, om deze woorden zowel in Nederland als in Vlaanderen ingang te doen vinden, vanuit ons land moet komen. Wij leven hier niet voor niets in het ‘Belgian Beer Paradise’.

Naar doelstellingen >>>


Meer Bierplezier

 

ZBF - Kom eens kijken op het grootste bierfestival van België!
Zythos Bier Festival

Bezoek ons virtueel 
          biercafé, een plaats waar je gezellig kan keuvelen over bier 
          en andere onderwerpen.
Zythos Forum

 


Zythos steunt :

Bierebel.com

 

Home Contact

© Zythos VZW All Rights Reserved

Home Over Zythos De Zytholoog Agenda Acties Dossiers Het biercafe